5.09.2023
Autor: Klaudia Stawska-Magdziak

Jak i kiedy dzieci powinny „wejść” do sieci? Raport

Jak wygląda (i jak powinna wyglądać) zdaniem rodziców edukacja cyfrowa w Polsce? Najnowsze raport the:protocol wskazuje, że wiele jeszcze jest w tym temacie do zrobienia.

Jak i kiedy dzieci powinny „wejść” do sieci? Raport

Ponad połowa rodziców biorących udział w badaniu uważa, że dzieci powinny zaczynać edukację cybernetyczną w wieku wczesnoszkolnym. To właśnie w tym czasie – ich zdaniem – dzieci są gotowe do korzystania z takich urządzeń jak komputer stacjonarny, laptop, smartfon czy smartwatch. A pomóc w nauczeniu dzieci świadomego i mądrego korzystania z nich powinna szkoła. Aż 66 proc. respondentów jest zdania, że temat powinien być poruszany przez nauczycieli i być stałym elementem edukacji. Jednocześnie większość z nich (aż 63 proc.) zgadza się, że zbyt małą wagę do kształcenia w zakresie technologii na poziomie szkól podstawowych i średnich.

Technologie tak, ale w odpowiednim wieku

Z odpowiedzi respondentów wynika, że większość rodziców w Polsce podchodzi z ostrożnością i świadomością, jeśli chodzi o udostępnianie dzieciom urządzeń elektronicznych. Ponad połowa z nich jest zdania, że im później zapoznamy dzieci z komputerem czy tabletem – tym lepiej. Wyjątek stanowi jednak telewizor. Niemal 30 proc. nie widzi problemu z zaznajomieniem z nim już dzieci w wieku 2- 3-lat, a aż 13 proc. badanych uważa, że przed telewizorem mogą siąść dzieci poniżej drugiego roku życia. Większość rodziców była jednak zgodna, co do smartfonów. Niemal 60 proc. z nich uważa, że dziecko powinno zacząć z niego korzystać po 6 roku życia. Zdarzają się jednak tacy (3 proc.), którzy nie widzą problemu w daniu 2-letniemu i młodszemu dziecku tego urządzenia.

wykres_24.jpg

Edukacja cyfrowa w szkołach

Raport wskazuje, że 70 proc. badanych rodziców uważa, że odpowiedzialna edukacja cyfrowa powinna być organizowana w szkołach. Są również zgodni, że kompetencje cyfrowe są niezbędne we współczesnym świecie. Warto może wyjaśnić co się kryje pod tym terminem. Chodzi przede wszystkim o sprawne korzystanie z urządzeń, internetu i programów. Niestety prognozy dla Polski nie wyglądają w tym temacie zbyt dobrze. Analizy pokazują, że tylko 43 proc. dorosłych Polaków posiada te umiejętności przynajmniej na podstawowym poziomie. To może być jeden z powodów, dlaczego rodzicom zależy na tym, żeby szkoła miała większy udział w przygotowaniu dziecka w tym zakresie.

„Konieczne jest rozwijanie umiejętności młodych pokoleń, tak aby mogły właściwie wykorzystywać technologie w przyszłości, w codziennym życiu i pracy. Edukacja powinna odpowiednio akcentować także odpowiedzialny sposób użytkowania technologii i internetu (…). Takich osób będziemy potrzebować w przyszłości,” czytamy w raporcie.

Przed nami daleka droga

Niestety większość rodziców zauważa poważne braki w programie edukacji szkolnej. Zwracają na to uwagę zwłaszcza osoby pracujące w nowych technologiach. Badanie pokazuje, że branża IT to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków rozwoju dla dzieci. Jednocześnie szkoły wciąż przykładają do tego za małą wagę. Ponadto pracujący w IT rodzice są bardzo krytycznie nastawieni do poziomu wiedzy przekazywanej dzieciom przesz szkoły w zakresie edukacji cyfrowej. Aż 67 proc. z nich zwraca uwagę na braki w wiedzy i słabe przygotowanie nauczycieli.

Opinie rodziców o kształceniu cyfrowym.jpg

„Rozwijanie umiejętności filtrowania informacji, weryfikacja źródeł, programowanie oraz świadomość istnienia cyfrowego śladu węglowego powinny być wpisane w program edukacji,” komentuje wyniki badania Agnieszka Maciejowska, CEO i współzałożycielka Plan Be Eco. „Pokolenie digital natives nie potrafi funkcjonować bez technologii. (…) Im szybciej zadbamy o mądrą edukację technologiczną, również w zakresie ekologii cyfrowej, tym skuteczniej zaprocentuje ona w momencie, kiedy kolejne pokolenie wejdzie na rynek”.

***

Pełen raport dostępny jest na stronie the:protocol. A jakie jest wasze zdanie na temat edukacji cyfrowej? Jeśli macie pozytywny (lub negatywne) doświadczenia, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. A jeśli zastanawiacie się, jak mądrze grać z dzieckiem w gry wideo, koniecznie sprawdźcie nasz poradnik.

Jedna odpowiedź do “Jak i kiedy dzieci powinny „wejść” do sieci? Raport”

  1. Sama szkoła za wiele w tym temacie pewnie nie zdziała, rodzic musi się zaangażować i przypilnować dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.